Make your own free website on Tripod.com

Progam Pengajian Ilmu Agama Sepanjang Bulan Ogos 2003 Masihi / Jamadil Akhir- Rejab 1424 Hijrah

Diari Bulanan

 

 

TARIKH
HARI
PROGRAM SEMASA
KULIAH PENGAJIAN UMUM
KULIAH PENGAJIAN WANITA
1 Ogos
3 Jamadil Akhir
Jumaat
 
KULIAH BAHASA ARAB OLEH
2
4
Sabtu

KULIAH SIRAH/FEQAH OLEH

UST. HJ. ARIFFIN ISMAIL

KULIAH TAJWID OLEH

USTZH. HJH. ASIAH BT. HJ. MOHD SYED

3
5
Ahad

KULIAH SUBUH OLEH

UST. ROSDI MOKHTAR

4
6
Isnin

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. M.ZAWAWI YUSUF

5
7
Selasa

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. ABD HAYEI ABD SYUKUR

KULIAH TADABBUR OLEH

UST. HJ. ARIFFIN ISMAIL

6
8
Rabu

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. ROSDI MOKHTAR

7
9
Khamis
BACAAN YASSIN & TAHLIL
8
10
Jumaat
 
9
11
Sabtu

KULIAH ASMAUL HUSNA OLEH UST. MUSTAFA UMAR

KULIAH TAJWID OLEH

USTZH. HJH ASIAH BT. HJ. MOHD SYED

10
12
Ahad

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. MOHD RANI

11
13
Isnin

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. HJ. MOHD SALLEH

 

 

12
14
Selasa

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. AMALUDDIN MOHD NAPIAH

KULIAH TADABBUR OLEH

UST. HJ. ARIFFIN ISMAIL

13
15
Rabu

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST SULAIMAN IBRAHIM

14
16
Khamis
BACAAN YASSIN & TAHLIL

KULIAH FEQAH OLEH

USTZH. DATIN HJH AMINAH

15
17
Jumaat
16
18
Sabtu
 

KULIAH SIRAH/FEQAH OLEH

UST. HJ. ARIFFIN ISMAIL

KULIAH TAJWID OLEH

USTZH HJH. ASIAH BT. HJ MOHD SYED

17
19
Ahad

KULIAH SUBUH OLEH

UST. ROSDI MOKHTAR

 
18
20
Isnin

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. M.ZAWAWI YUSUF

19
21
Selasa

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. ABD HAYEI ABD SYUKUR

KULIAH TADABBUR OLEH

UST. HJ. ARIFFIN ISMAIL

20
22
Rabu

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. ROSDI MOKHTAR

21
23
Khamis
BACAAN YASSIN & TAHLIL
22
24
Jumaat
23
25
Sabtu
 

KULIAH TAJWID OLEH

USTZH HJH ASIAH BT. HJ MOHD SYED

KULIAH ASMAUL HUSNA OLEH UST MUSTAFA UMAR

24
26
Ahad

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. MOHD RANI

25
27
Isnin

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. HJ. MOHD SALLEH

26
28
Selasa

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. AMALUDDIN MOHD NAPIAH

KULIAH TADABBUR OLEH

UST. HJ. ARIFFIN ISMAIL

27
29
Rabu

KULIAH MAGHRIB OLEH

UST. SULAIMAN IBRAHIM

KULIAH IBADAH OLEH

UST. MUSTAFA UMAR

28
30
Khamis
BACAAN YASSIN & TAHLIL

KULIAH FEQAH OLEH

USTZH DATIN HJH AMINAH

29
1 Rejab
Jumaat
 
30
2
Sabtu
 

KULIAH TAJWID OLEH

USTZH HJH ASIAH BT. HJ MOHD SYED

31
3
Ahad

 

 

 

HOME